LED-belysning – den nya standarden

Idag har LED-lampor kommit att bli den nya standarden för vanlig rumsbelysning. Marknaden förväntas fortsätta att växa starkt under de kommande decenniet, så länge ingen ny innovation sätter käppar i hjulet för den nuvarande utvecklingen.LED-lampaLED-lampor har under de senaste åren sett en starkt ökad popularitet hos allmänheten och är i mångt och mycket helt på väg att fasa ut sina äldre konkurrenter. En LED-lampa består av en eller flera lysdioder som sats samman till en lampa. De tidigare LED-lamporna hade inte förmågan att skapa vitt ljus, men sedan några år tillbaka är detta problem ur världen och nu kan vissa LED-lampor kräma ut mer än 300 lumen per watt, enligt en del olika LED-tillverkare.

Fördelar och nackdelar

Det finns fler fördelar än nackdelar med LED-lampor och det är väl en utav de största anledningarna till den ökade populariteten. En av de största och viktigaste fördelarna är att LED-lamporna är betydligt mera energieffektiva än traditionella glödlampor. En annan viktig faktor är att LED-lampornas livsläng är flera gånger längre, något som väger upp för den nackdel att de är lite dyrare än andra glödlampor, även om de finns vägar att komma över dem till ett bättre pris.För den som tycker det är viktigt med mysbelysning är LED-lampor rent generellt betydligt bättre, då de är lätta att dimma. LED-lampor ger även ifrån sig betydligt mindre värme än andra lampor, vilket gör att du kan installera dem på platser som annars vore omöjliga, då värmestyrkan då skulle kunna leda till brand. Den som har miljön nära i åtanke kan förmodligen komma överens med tanken att LED-lampor inte heller innehåller några kvicksilverhalter alls, något som ej är fallet med lysrör och andra lågenergilampor.En av de största nackdelarna med LED-lampor är att de inte är lika bra som tradionella lampor när det kommer till att sprida ljus i sidled. Lösningen på detta problem är att installera fler lampor, vilket i och för sig kan kännas lite bökigt, men vi kan lova att slutresultatet kommer att vara värt din ansträngning.