Besikta bostaden varje år

En gång om året borde du ta tillfället i akt och besikta ditt eget hem. Ett fräscht och nyrenoverat hem kräver bara en okulärbesiktning på någon timme medan äldre kanske kräver en eftermiddags sökande. Det är värt det, du har chansen att upptäcka fel och brister innan de utvecklas till ett problem.

Elen

Börja med att kolla elen. Fungerar alla lampor eller behöver du byta ut några ledlampor till nya? Undersök alla strömbrytare och vägguttag så att de är hela och sitter fast. Som privatperson får du byta höljet till strömbrytare och uttag så länge du vet vad du håller på med. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa hur du går till väga. Kom ihåg att stänga av elen till rummet innan du börjar!

Taket

Ett gammalt tak kan behöva bytas, för att höja värdet på huset och vara säker på att det klarar snö och regn. Hos Falsat kan du exempelvis köpa falsad takplåt som du monterar själv. Falsat utseende utan att du behöver betala tusentals kronor för hantverkare. Takplåt har lång livslängd, ser bra ut i många år och går att lägga på tak som har brant eller låg lutning utan problem. Märker du under din årliga besiktning att taket behöver bytas kan du lägga upp en plan. Tror du inte att du hinner innan vintern behöver du göra temporära lösningar som skyddar huset till våren.

Källaren

En källare är en riskkonstruktion där fukt är det vanligaste problemet. Ha en hygrometer hemma för att mäta av fukthalten i källaren. Om fukthalten närmar sig 80 procent eller mer behöver du agera. En dränering skyddar utsidan av källarväggen från fukten i marken och ökar även temperaturen i källaren. Din källare behöver också god ventilation för att hålla nere fukthalten: den fuktiga, gamla luften behöver bytas ut mot ny luft.